Kategorier:
Kontakta oss:
019-55 55 500
09:00 -17:00
  • Recycled iPhone
    Svar:

    Introduktion till begagnade mobiler

    En begagnad mobil är ett miljövänligt och billigare alternativ än nya.

    Gör ett bra köp, och välj en kvalitetssäkrad mobil från oss!

     

    Varför välja en begagnad telefon istället för en ny?

    I världen produceras 1,5 miljarder telefoner varje år!  Eftersom det är mycket resurskrävande att producera dessa enorma volymer skapar det miljöutmaningar som inte är hållbara på lång sikt. Dessutom blir de bara dyrare och dyrare, och om vi ska vara ärliga är det inte mycket skillnad mellan en ny och en nyare begagnad mobil.  Föreställ er att om alla invånare i Europa hade använt sin telefon ett år längre än idag, skulle koldioxidutsläppen ha minskat motsvarande 110 000 flygningar på ett flygplan mellan Stockholm och Göteborg! Det är något att tänka på!

    Alla begagnade mobiler vi levererar kommer från vår partner Refurbly. De kvalitetssäkrar att det fungerar funktionellt som när det var nytt, kör ett fullständigt tekniskt test, tar bort allt gammalt innehåll och säkerställer att om några delar behöver bytas ut görs detta endast med originaldelar. 

    Mobilerna får sedan 1 års ny garanti, liknande när produkten var ny, så du kan vara säker på att du kommer att få lika bra hjälp som motsvarar att köpa en ny mobil.

     

    Var kommer produkterna ifrån?

    Telefonerna skickas från våran samarbetspartner Refurbly.

    Alla Refurblys begagnade mobiler kommer från inbytes-/uppgraderings- och leasingprogram från tillverkaren direkt eller från andra mobiloperatörer/företag.

     

    När får jag min telefon som jag beställt?

    Vi använder Postnord och leveranstiden är 1-3 arbetsdagar. Skickas via ombud. 

     

    Vad täcker garantin?

    Vår garanti täcker alla telefonens tekniska fel som kamera, mikrofon, display mm. Observera att om telefonen är böjd, har fått en vattenskada eller om någon glasdel i telefonen är trasig, utgår garantin.

     

    Vi erbjuder 12 månaders garanti och 14 dagars ångerrätt till alla telefoner.

     

    Har telefonen reparerats?

    Mobilerna är renoverade, vilket betyder att det är begagnade telefoner som reparerats, fabriksåterställts, kontrollerats och testats enligt standardiserade processer. Samtliga mobiler har minst 85% batterikapacitet och alla våra mobiler,(oavsett skick) fungerar utan problem och är kontrollerade med marknadsledande teknik.

    Nyskick (A): Väldigt få synliga tecken på användning, nästan inga repor.

    Bra skick (B): Några tecken på användning som repor, inga sprickor.

    Okej skick (C): Tydliga tecken på användning som repor och skrapmärken, inga sprickor.

     

    Vad har vi för returpolicy?

    Hos Refurbly är det gratis att göra en retur! Du skickar enkelt tillbaks den genom att använda den förbetalda fraktsedeln som medföljer i paketet.

    Alla våra produkter har 14 dagars ångerrätt från den dagen du tog emot produkten. Detta förutsätter att produkten är i samma skick som när den blev mottagen.

     

     

    Vad ska jag göra om jag behöver service?

    Kontakta oss. Vi gör en snabb bedömning av problemet och hur vi kan åtgärdara det.

     

    Hur fungerar 14-dagars returpolicyn?

    Hos oss har du full rätt att ångra ditt köp upp till 14 dagar efter köpet utan kostnad. Vi ställer inga frågor. Kontakta oss bara på kundtjänst så att vi kan registrera att mobilen kommer tillbaka.

     

    Hur är det med batterikapaciteten?

    Batteri är en färsk produkt, det vill säga de varar inte för evigt. När du köper en begagnad elektronisk produkt är det normalt att batterikapaciteten är något reducerad från när den var ny, men vår samarbetspartner Moorup garanterar att alla produkter har kvarvarande batterikapacitet som gör att mobilen fungerar optimalt.

     

    Vad ingår i paketet?

    Den återvinningsbara asken levereras med en SIM-nål, laddningskabel och informationsblad. Väggladdare och hörlurar ingår inte av miljöskäl och de flesta har redan detta hemma.

      

    Vad är skillnaden mellan att köpa begagnad mobil på Blocket och på My Beat?

    På Blocket kan du köpa begagnad mobil från privatpersoner, och vi tycker att det är väldigt bra – för återanvändning är viktigt. Men ibland kan det vara utmanande om köparen och säljaren inte har kompetens att bedöma mobilens skick, eller att man vill ha en enklare köpprocess. Man får heller ingen garanti om man köper av en privatperson.

    Hos oss på My Beat kan du köpa en använd mobil i bra skick som kontrollerats av proffs. Du får samma bra villkor som när du köper en ny mobil; 1 års garanti, 14 dagars ångerrätt och kundservice för att hjälpa dig om du behöver det.

    Genom att handla hos oss är du säker på att du får en mobil av god kvalitet och du har någon att vända dig till om du upplever några problem.

     

    Får jag bindningstid när jag köper en telefon?

    När du köper en telefon hos oss så läggs detta upp som en avbetalning på 24 månader med en månadsavgift som kommer på din faktura. Det betyder att du har en bindningstid på abonnemanget och telefonen i den samma perioden. Du kan fortfarande välja att flytta ut ditt mobilnummer till en annan operatör, men avgiften för telefonen och abonnemanget kommer att ligga kvar under hela perioden. För mobilabonnemang utan telefon så har My Beat ingen bindningstid.

     

  • Datakontroll Utland
    Svar:

    Datakontroll utland är en förbrukningskontroll-tjänst för datatrafik inom EU, som automatiskt är aktiv. Om du ska åka utamlands och vill sätta spärren till en annan nivå, så kontakta oss på supporten. support@mybeat.se eller tel 019-5555500.

  • Jag vill ha mer data!
    Svar:

    När din surf är slut ska du fått ett SMS om erbjudande att köpa tillfällig mer data!

    Du kan också uppgradera ditt abonnemang med ett större paket som har mer surf.

    Kontakta oss på kundsupporten om du behöver hjälp. 019-5555500 eller support@mybeat.se

     

    Du kan också sända ett SMS till 71440 med texten 1GB , 3GB eller 5GB, för att beställa och fylla på extra surf.

    Data Pris  
    1GB 79 kr  
    3GB 129 kr  
    5GB 179 kr  

     

  • Ägarbyte
    Svar:

    Om du önskar att genomföra ett ägarbyte (byta juridisk ägare på ett abonnemang): Ta kontakt med  supporten! Vi hjälper dig!

     

    Mvh

    support@mybeat.se

     

  • Uppsägning
    Svar:

    Vill du verkligen säga upp?

    Du har ingen bindningstid på våra abonnemang och kan fritt byta till en annan operatör. För att säga upp abonnemanget så sänder du uppsägningen till support@mybeat.se

    Ska du flytta ditt nummer till en annan operatör så avslutas abonnemanget den sista i samma månad.

     

    Vi har ingen bindningstid, men 1 månads uppsägningstid gäller på alla våra abonnemang om du inte ska flytta ut ditt nummer. 

  • Villkor
    Svar:

    MY BEAT´S ABONNEMANGSAVTAL – ALLMÄNNA VILLKOR

    Nya villkor gällande från 1 januari 2022

     

    1. Allmänt

    1.1. I allmänhet gäller följande allmänna villkor för detta prenumerationsavtal från och med den 1

    januari 2022. Pris- och trafikvillkor är även uppdaterade den 1 januari 2022. Databehandling

    sker i enlighet med kraven i personuppgiftslagen och riktlinjer för behandling av

    personuppgifter.

    1.2. Avtalet består av: (a) order, (b) nuvarande priser, (c) dessa allmänna villkor. Finns det

    ömsesidiga motsatser i ovannämnda dokument, då gäller: (a) först och främst, och (b)

    alternativt, etc. Utöver vad som anges i dessa villkor kan särskilda bestämmelser gälla i

    samband med ett visst erbjudande. Sådana särskilda bestämmelser har företräde.

    1.3. Det är kundens ansvar att bli medveten om abonnemangsvillkoren.

    1. Avtalsperiod och godkännande av avtalet

    2.1. Kunden anses ha accepterat dessa prenumerationsvillkor så snart tjänsten tas i bruk.

    2.2. Kunden får ett SIM-kort (inom 14 dagar efter beställning av abonnemang).

    2.3. Ansökan kommer att bli kreditbedömd. Avslag på ansökan måste styrkas. Skälen anges på

    förfrågan. Man måste vara minst 18 år för att kunna köpa telefon hos oss. För användare under 18 år måste förälder / vårdnadshavare / god man vara den

    juridiska ägaren av abonnemanget.

    1. Ångerrätt

    3.1. Kunden kan säga upp avtalet utan att ge någon anledning inom 14

    dagar efter att My Beat har uppfyllt sin upplysningsplikt enligt ångerrättlagen. Kunden måste

    meddela säljaren om användningen av ångerrätten 14 dagar innan fristen utgår. Tidsfristen

    inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag eller helgdag eller högtid

    förlängs tidsfristen till nästa arbetsdag.

    1. Vid beställning ger kunden My Beat befogenhet att:

    4.1. Initiera och rapportera överföring av telefonnummer från nuvarande operatör till My Beat.

    4.2. Som kund får man information och erbjudanden från My Beat via e-post.

    4.3. Kunden ansvarar själv att My Beat har rätt person- och kontaktinformation till kunden.

    1. Vad får kunden från My Beat / Hur kommer man igång?

    5.1. My Beat aktiverar ett abonnemang till kunden och ger kunden ett telefonnummer, eller

    porterar kundens föregående telefonnummer, och ett SIM-kort. SIM-kortet skickas, om kunden

    inte har mottagit det personligen, till kundens bokförda adress. Genom att boka portering av

    telefonnummer ger kunden My Beat fullmakt till portering av dennes telefonnummer från

    kundens tidigare operatör, och samtidigt till att säga upp kundens kontrakt med den tidigare

    operatören. Eventuella kostnader som uppstår vid uppsägning av abonnemang med en

    tidigare operatör måste bäras av kunden.

    5.2. När abonnemanget har aktiverats har kunden tillgång till vad som överenskommits vid

    bokningstillfället.

    1. Nummerportabilitet / överföring av telefonnummer

    6.1. Portering av telefonnumret till Leverantören sker vanligtvis ca 8 arbetsdagar från det att kunden

    har begärt detta, om det inte gäller speciella omständigheter. Portering innebär att kunden

    skapar ett nytt abonnemangsavtal med My Beat. Kunden är själv ansvarig att säga upp sitt

    abonnemang med tidigare teleoperatör.

    6.2. Vid telefonnumrets ut-portering ifrån My Beat, eller uppsägning av tjänsten är kunden är skyldig

    att betala alla avgifter tills abonnemanget upphör, och alla abonnemangsvillkor för relevanta

    bestämmelser är i kraft tills det utestående beloppet betalas.

    1. Pantsättning

    7.1. My Beat har pant i den köpta varan tills den är fullt betald, med tillägg av räntor och

    omkostnader. Tills detta har skett har kunden inte rätt att avyttra, pantsätta, hyra ut eller låna

    ut varan. My Beat förbehåller sig rätten att IMEI-spärra köpta varor vid grov vårdslöshet/svindel.

    Panträtten omfattar också eventuella nya varor kunden köper av My Beat, till säkerhet av det

    samlade belopp som kunden är skyldig i sina kreditavtal. Varorna identifieras med signatur på

    levereringsbekräftelsen.

    7.2. Om någon form av verkställighet har gjorts av kunden, inklusive att kunden går in i

    skuldförhandlingar, går i konkurs eller på något annat vis står i fara för att mista äganderätten

    på varan, pliktar kunden att underrätta My Beat skriftligt om förhållandet så fort som möjligt.

     

     

     

    7.3. Abonnemangsavtalet är pantsatt till Svea Bank AB. Betalning av fordringar - av vad slag

    det vara må - som har sin grund i detta avtal kan med befriande verkan därför bara göras till

    Svea Bank AB och de konton som Svea Bank AB anvisar.

    1. Uppsägning av avtal

    8.1. Privata kunder har rätt att säga upp abonnemanget med en månads uppsägningstid. Vid utportering av numret avslutas abonnemanget automatiskt den sista i samma månad.

    8.2. Leverantören har rätt att säga upp abonnemangs- / serviceavtalet med omedelbar verkan

    och slutfakturera kunden om kunden upprepade gånger inte betalar.

     

    8.3. Vid allvarlig överträdelse av avtalet kan leverantören säga upp abonnemanget för både

    utgående och inkommande trafik.

    8.4. Leverantören har rätt att ändra priser med en månads varsel. Kunden har rätt att säga upp

    abonnemanget utan att prisförändringen upphör, vilket medför en annan nackdel. Kunden

    anses ha accepterat prisändringen om Kunden inte aktivt har sagt upp avtalet innan

    ändringen träder i kraft.

    1. Klagomål / Tvist

    9.1. Klagomål görs skriftligen till leverantörens kundservice. Behandlingstid för klagomål är 1 till 3

    arbetsdagar. Klagomål ska göras inom tre (3) månader efter att parten har mottagit

    meddelande eller borde ha varit medveten om skälen till klagomålet.

    9.2. Tvister mellan parterna ska lösas inledningsvis genom förhandlingar och överenskommelser.

    9.3. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden

    (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se), vars beslut är en rekommendation till parterna om

    hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart

    underlag för fakturering av Tjänster.

    9.4. Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska annars avgöras av svensk domstol enligt svensk

    lag.

    1. Allmänna villkor abonnemangsavtal

    10.1. Dessa villkor gäller mellan kunden och My Beat nedan kallad My Beat” och kunden. My Beats

    telekommunikationstjänster tillhandahålls av underleverantören My Beat AB och faktureras

    av Svea Bank.

    10.2. Leverantören har rätt att ändra de villkor som fortsätter tills vidare. Ändringar som är av stor vikt

    för kunden bör meddelas kunden per SMS eller e-post minst en månad innan ändringen träder

    i kraft. I sådana fall har kunden rätt att säga upp villkoren utan föregående meddelande. Om

    kunden fortsätter att använda Tjänsterna efter ändringen träder i kraft, förstås det av

    Leverantören att kunden har accepterat ändringar i villkoren.

    1. Kundförpliktelser / Ansvarig användning av tjänsterna

    11.1. Kunden kan endast använda tjänsterna: (a) i enlighet med och för de syften som anges i

    avtalet, och (b) för eget bruk, dvs. Kunden får inte sälja eller på annat sätt kommersiellt

    använda tjänsterna. Kunden får inte använda tjänsterna eller tillåta någon annan att

    använda tjänsterna för olagliga eller oetiska ändamål eller på ett sätt som orsakar skada eller

    annan nackdel för leverantören eller tredje part.

    11.2. Kunden ansvarar för allt innehåll som kunden skickar eller hämtar när kunden använder

    tjänsterna.

    1. Avstängning av tjänster

    12.1. Abonnemanget kan omedelbart stängas för både utgående och inkommande trafik och för

    inköp av tjänster om den: (a) används i strid med prenumerationsvillkoren, lagen, offentliga

    beslut, domar etc. (b) missbrukas eller skapar störningar i kommunikationsnätet till andra,

    såsom till exempel masskommunikation (spam), trakasserier eller hot mot säkerhet och hälsa.

    (c) överträder tredje parts rättigheter, t.ex. genom att använda webspiders. (d) används på

    ett sätt som tar kapacitet i nätverket utöver normal användning, till exempel. genom att

    spionera för olagliga ändamål. (e) kopplas, ändras, eller det görs ingripanden eller tillägg till

    utrustningen, inklusive konfigurationen. (f) återförsäljs, leasas eller på annat sätt erbjuds till

    tredje part. (g) skapar förlust eller skadar tredje parter eller "varumärket". (h) felleverar viktig

    information från kunden till leverantören, (i) kunden ansvarar för väsentliga avtalsbrott (j)

    kunden inte betalar en utestående faktura trots påminnelse, (k) en myndighet begär det (l)

    leverantören har anledning att tro att produkten eller SIM-kortet har gått vilse eller stulits eller

    det finns någon annan obehörig användning av kundens prenumeration. (m) kundens

    samtalskostnader överstiger det belopp Leverantören har som kreditgräns för tjänsten (n) fel

    PIN-kod eller säkerhetskod har matats in tre gånger i rad. (o) Kunden är skyldig att betala fasta

    avgifter för prenumerationer även under den tid som tjänsten inte kan användas av kunden.

    1. Ansvar och innehåll

    13.1. Kunden ansvarar för att spara SIM-kort, PIN-koder och säkerhetskoder, på så sätt att obehöriga

    användare inte kan komma åt dem. Kunden kan inte kopiera eller manipulera sitt SIM-kort.

    13.2. Om SIM-kortet förloras, tappas bort, stjäls eller om kunden misstänker att någon hade tillgång

    till kundens PIN eller kundsäkerhetskoder, ska kunden omedelbart efter upptäckten blockera

    SIM-kort genom att kontakta My Beats support. Skriftlig bekräftelse av mottagen spärr meddelande skickas på kundens

    begäran. Kunden är själv ansvarig för missbruk av SIM-kortet tills spärrmeddelandet har tagits

    emot av My Beat”. Om missbruket möjliggörs av vårdslöshet av kunden är kundens ansvar

    begränsat till 10 000 kr. Förlustbegränsningen gäller inte i händelse av att missbruk möjliggörs av

    kundens grova vårdslöshet, eller där kundens grova oaktsamhet har brutit mot

    abonnemangsvillkoren. Som grov oaktsamhet ska i samtliga fall anses om kunden dröjer mer

    än sex (6) timmar från att telefonen / SIM-kortet försvann med att meddela leverantörens

    kundcenter.

    13.3. För användandet av tjänsten i utländska operatörers mobilnät debiteras du enligt My beats taxa för respektive nät. Det åligger kunden att själv säkerställa att nationella mobilnät används när kund befinner sig i Sverige.

    13.4. Tjänsten Fria samtal innebär att minutavgiften är 0 kronor för nationella samtal till fasta och/eller mobila användare eller annan kategori av användare som anges av My Beat, gäller avgiftsbefrielsen inte samtal såsom t.ex. betalsamtal, mediasamtal, samtal till nummerupplysning, telefonkortstjänster tillhandahållna av annan part eller andra liknande tjänster. Det är kundens ansvar att se till att inga oönskade samtal som tex utlandssamtal görs från mobilabonnemanget. Tjänsten Fria samtal har ett tak på max 3000 minuter, 3000 sms och 1000 mms per månad.Utöver det blir man debiterad per samtalsminut/sms/mms i samhörighet med My beats priser. My Beat ansvarar heller inte för att eventuell prenumeration av tjänster startas genom appar eller liknande i kundens telefon.

    13.5. Abonnemanget kan användas som i Sverige inom hela EU + Norge med en begränsing på 25GB/mån upp till 4 månader per år.

    13.5. Mobila Bredbanden får bara användas inom Sverige.

     

    1. Betalning och fakturering

    14.1. Abonnemangsavgift, samtal och andra avgifter betalas mot faktura. Betalning måste ske i

    enlighet med betalningsspecifikationen som anges på fakturan. Vid försenad betalning har

    Leverantören rätt att kräva ränta vid försenad betalning enligt räntelagen, lagstadgad

    påminnelse och eventuellt avgift från Inkasso.. Sen betalning kan leda till uppsägning av

    prenumerationen.

    14.2. Kunden ska inom rimlig tid meddela leverantörens kundtjänst om fakturan anses vara felaktig.

    Om kunden inom en rimlig tid har invänt mot räkningen och skickar en saklig faktabas som

    skäl, ska leverantörens tidsfrist för betalning av relevant tvistlösning slutföras. Emellertid skall

    belopp som inte bestridits betalas senast på den ursprungliga förfallodagen. Det utestående

    beloppet måste emellertid betalas före förfallodagen. Ränta och avgifter ingår i det

    omtvistade belopp som kunden slutligen betalar om inte annat skriftligen bekräftas av kunden.

    14.3. Kunden är ansvarig för all användning av prenumerationer och tjänster och är därmed

    ansvarig för alla avgifter som uppkommit enligt dessa villkor. Kunden ska betala fasta och

    rörliga avgifter till leverantören enligt specifikationen i respektive tjänst och vid den tidpunkt

    gällande prislista, om inte annat avtalats skriftligt.

    14.4. Tjänsten får inte användas för att fylla digitala plånböcker. Om tjänsten används för att betala

    för en produkt eller tjänst, är kunden ansvarig för sådana inköp.

    14.5. Eventuella skatter (t.ex. moms) och avgifter (till exempel kommunikationsförfrågningar) som

    betalas av kunden och läggs till på fakturan. Kostnaden för användning utomlands kan

    faktureras upp till 6 månader efter att kunden var utomlands. Observera att kunden också är

    ansvarig för datatrafik till följd av så kallad passiv användning av abonnemanget, det vill säga

    för förbrukad datatrafik, till exempel, eftersom kundens mobiltelefon söker efter uppdateringar

    via mobilnätet.

    1. Begränsningar / Serviceavbrott

    15.1. Leverantören förbehåller sig vidare rätten att utföra underhåll eller annat som bolaget anser

    nödvändigt och är inte ansvarig för avbrott eller liknande som detta kan orsaka. Schemalagd,

    längre uppsägning ska leverantören ge förhandsbesked om. Driftsavbrott i

    mobilkommunikationsnätet i mer än 5 dagar från det mottagna felmeddelandet ska

    kompenseras på begäran med den proportionella återbetalningen av månadsavgiften,

    förutsatt att avbrottet inte beror på omständigheter som ligger utanför My Beats kontroll.

    1. Ansvar / force majeure

     

    16.1. Leverantören är inte ansvarig för felskickade, försenade eller uteblivna redogörelser av

    användning av abonnemanget om detta antas som kontrollerat av "varumärket” och inte

    förutsägbart av leverantören.

    16.2. Om nätverket inte fungerar korrekt på grund av nödvändiga tekniska underhålls- och / eller

    driftåtgärder är leverantören ansvarig för eventuella skador.

    16.3. Leverantören är inte ansvarig för indirekt förlust eller skada såvida inte Leverantören har

    utfärdat grov oaktsamhet.

    1. Immateriella Rättigheter

    17.1. Avtalet innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överförs till kunden.

    Kunden får inte använda, kopiera, modifiera eller på annat sätt hantera programvaran eller

    annat material som tillhör tjänsten, med undantag för tillstånd från sådan programvara eller

     

     

    material till en annan. För programvara som ingår i tjänsten kan särskilda licensvillkor också

    gälla.

    1. Kundinformation

    18.1. Leverantören är skyldig att hålla konfidentialitet om innehållet i elektronisk kommunikation och

    användningen av elektronisk kommunikation av andra, se lagen om elektronisk

    kommunikation § 2-9.

    18.2. Information om kundrelationen och användningen av Tjänsterna kommer att registreras, lagras

    och användas av leverantören för att hantera och skydda kundrelationen.

    18.3. Utlämning av information till utomstående parter kan inte ske utan Kundens skriftliga

    medgivande, såvida inte leveransen krävs enligt lag eller ingår i betalning, försäkring, bokföring

    och i följande fall.

    18.4. Om kunden beställer tjänster eller produkter från tredje part som kräver leverans av platsdata

    eller annan relevant data från "varumärket", godkänner Kunden att Leverantören kommer att

    tillhandahålla nödvändiga uppgifter.

    18.5. Kunden instämmer i att Leverantören kan använda någon kommunikationsform till Kunden,

    inklusive elektronisk kommunikation (SMS, MMS, e-post, etc.). Kunden har rätt att förstå vilken

    information som har registrerats och kan kräva att de korrigeras, se personuppgiftslagen

    sektionerna 18, 27 och 28.

     

    Köp av telefon

    19.1. Vid köp av begagnade telefoner binds abonnemanget tillsammans med telefonen i 24 månader.

    19.2. My Beat AB (nedan kallat My Beat) samarbetar med Refurbly för leverans av begagnade telefoner. Alla termer som beskrivs här är under Refurblys ansvar, men alla förfrågningar relaterade till dessa går till My Beat.

    Alla produkter har genomgått Refurblys kvalitetssäkringsprocess.

    Begagnade varor köps alltid i befintligt skick. Beskrivning av skick baseras på hur respektive handläggare upplever aktuell enhet, vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning av varans skick. Repor och mindre märken räknas ej som skador utan som slitage. Vidare vill vi upplysa om att begagnade enheter kan ha reparerats/uppgraderats av oss eller tidigare ägare med komponenter som ej är original.

    Begagnade varor köps alltid i befintligt skick, samtliga funktioner testas men kan inte alltid bli hundraprocentig (100%). I det fall funktionstest har gjorts kontrolleras att enheten tar emot laddning, att enhetens skärm och touch fungerar, att enhetens fysiska knappar fungerar samt uppkoppling av samtal, samtalshögtalare och samtalsmikrofon.

    Det kan finnas vissa osäkra funktioner som är svåra att testa dess funktionalitet. Komponenter och funktioner som inte testas och kan vara osäkra är bl.a men inte enbart: Wifi, Kamera, Batterikapacitet, Mjukvaruversion, Språkval, Enskilda applikationer, Headset, Bluetooth, GPS, Frekvensstöd, 2G funktionalitet, 3G funktionalitet, 4G funktionalitet samt generell problematik med att enhet fryser eller hänger sig.

    Begagnade varor köps alltid i befintligt skick men vi lämnar alltid vår 12 månaders garanti. Vidare levereras begagnad enhet utan kartong, laddare, och bruksanvisning. Enbart handenhet samt laddningskabel ingår vid köp av begagnad vara.

    Refurbly AB (Refurbly) kan ej garantera att True Tone fungerar i de begagnade produkter som säljs. Detta på grund av att True Tone är omöjlig att återställa/reparera om funktionen saknades vid inköpstillfället.

    My beat förbehåller sig alltid rätten att anulera en beställning efter att orderbekräftelse skickats ut till kund.

     

    19.3. Ångerrätt

    Konsumenten kan avbryta köpet av produkten i enlighet med bestämmelserna i lagen om ångerrätt. Ångerrätten innebär att konsumenten utan anledning kan returnera produkten till säljaren även om det inte finns några fel. Konsumenten måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter mottagandet av produkten (uttagsformulär bifogat till orderbekräftelsen). Vid användning av ångerrätt ska My Beat informeras i förväg via uttagsformuläret, och produkten kommer att returneras till den adress som anges på uttagsformuläret. I annat fall gäller samma villkor som för inköp av nya produkter.

    19.4. Leveranser

    Leverans sker till angiven adress i Sverige. Normal leveranstid är 2-4 arbetsdagar från den mottagna beställningen. Produkten levereras till kunden med Postnord via ombud.

    19.5. Garantivillkor

    Refurbly ger alltid en Refurbly Garanti™ på upp till 12 månader på gällande sortiment av telefoner. Fel som eventuellt upptäcks repareras av Refurbly i egen verkstad. Refurbly Garanti™s giltighetstid är 12 månader, räknat från inköpsdagen eller när du tagit emot varan. Garantins giltighetsområde är Sverige i dagsläget.

    • Vid ett garantiärende repareras mobilen skyndsamt och returneras till kunden.
    • Om enheten har ett svårdiagnosticerat fel ersätts mobilen men en likvärdig modell efter överenskommelse med kund

    OBS! Innan du skickar in din mobil på service skall du göra följande

    1. Radera enheten

    Gå till Inställningar > Allmänt > Nollställ > Radera allt innehåll och inst. Om det behövs anger du lösenkoden till Apple-ID. Om du inte kan radera enheten eftersom den inte slås på eller inte svarar kan du radera den från ditt iCloud.com

    1. Se till att aktiveringslåset är av

    Ditt skärmlås måste vara avaktiverat (koden för att komma in i telefonen). Om det ej går måste du meddela oss din kod.

    1. Ta bort SIM-kortet och dina tillbehör

    Se till att ta ur ditt SIM-kort och ta bort eventuella fodral/skärmskydd från enheten. Behåll din kabel och laddare, dem behöver vi inte.

    1. Nu är enheten redo att skickas in till oss

    Har du inte fått tillräcklig information kontaktar du Refubly-supporten

    19.6 Underhållsprocessen

    Fel som upptäcks i produkten repareras. Om tillgången på reservdelar är begränsad, reservdelarna är orimligt dyra eller om det på annat sätt visar sig vara olönsamt att reparera produkten, ersätts den defekta telefonen med en motsvarande produkt. Tack vare vår extra snabba reparationsservice tar Refurblys garantireparation i genomsnitt 2−7 arbetsdagar räknat från det att telefonen inkommit för reparation. I vissa fall, till exempel på grund av semestrar eller andra orsaker kan reparationen ta längre tid. För att produkten ska kunna repareras inom en rimlig tid, bör även produktens kvalitet, tillgången på reservdelar, felets omfattning och andra tekniska specialfall beaktas.

    Beakta att följande funktioner, delar eller åtgärder omfattas inte av Refurblys Garanti:

    • Självorsakade skador, sprickor i glaset, böjd telefon, samt skador på hemknappen/skärmen/kameran/övrig funktion till följd av felaktig användning (till exempel att telefonen har blivit tappad).
    • Fel i programvara
    • Normalt slitage av batteri
    • Produkten har en fuktskada
    • Fel som uppstår om telefonen kopplats till en ojordad kontakt
    • Kapning av ledning till strömkälla eller fysiskt öppnande av apparaten
    • Fraktskadad produkt på grund av avsändarens vårdslöshet (se alltid till att förpacka alltid produkten väl)
    • Borttagna serienummer eller nummer som på annat sätt gjorts oläsbara
    • Övriga indirekta eller rent ekonomiska skador som orsakats av att produkten skadats, såsom förlorade datafiler
    • Produkten har blivit servad eller reparerad av kunden eller en tredje part
    • Användaren har glömt sitt Apple ID, lösenord eller skärmkod
    • Garantin täcker enbart frakt till och från kund med transportföretag på förhand godkända av Refurbly. Garantin täcker inte kostnader för frakt utanför Sverige.

      Följande ska ingå i en returnering som omfattas av garantin:

      • Orderbekräftelse skickad per e-post som fungerar som kvitto
      • Kundens kontaktuppgifter
      • Kundens egen beskrivning av felet
      • All annan kringutrustning som medföljde ursprungsförpackningen.
      ner till.

    19.7 Följande ska ingå i en returnering som omfattas av garantin:

    • Orderbekräftelse skickad per e-post som fungerar som kvitto
    • Kundens kontaktuppgifter
    • Kundens egen beskrivning av felet
    • All annan kringutrustning som medföljde ursprungsförpackningen.

    20. Nät/täckning.

    Mybeat använder sig av Telenors nät. Tjänsten har varierande täckning över landet. Mybeat kan därför inte garantera täckning på varje enskild plats. Täckningskartor finns på Mybeats hemsida. Tjänstens kvalitet kan påverkas av faktorer såsom väder, topografi, användning inomhus, avstånd till mast eller liknande.

     

     

  • Ångerrätt
    Svar:

    Information om ångerrätt

    Alla konsumenter har rätt att frånträda beställningen utan att ange något skäl inom 14 dagar från att avtalet ingicks. Har du börjat använda tjänsten så blir du skyldig att ersätta MyBeat för det du har använt, t. ex samtalsavgifter, dataförbrukning, osv.

    Vill du utöva ångerrätten ska du till skicka ett mail till support@mybeat.se med ett tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. I meddelande uppger du information om vem abonnemanget står på, personnummer, telefonnummer och adress.

    För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

  • Köpa extra data
    Svar:

    När din surf är slut ska du fått ett SMS om erbjudande att köpa tillfällig mer data!

    Du kan också uppgradera ditt abonnemang med ett större paket som har mer surf..

    Kontakta oss på kundsupporten om du behöver hjälp. 019-5555500 eller support@mybeat.se

    * Nytt pris från 1/6-21.

    Data Pris  
    1 GB 79 kr  
    3 GB 129 kr  
    5 GB 179kr  

     

  • Övriga priser
    Svar:

     

    Tjänst

    Pris 

    Byta abonnemang 20 kr
    Email-faktura privat 0 kr
    Email-faktura företag 15kr (ex moms)
    Pappersfaktura privat  29 kr
    Pappersfaktura företag 39 kr
    Överlåta abonnemang 200 kr
    Öppning av stängt abonnemang 100 kr
    Extra datakort/mnd 29 kr
    Fastnummer i mobil/mnd 50 kr
    Fastnummer startpris (engångsavgift) 150 kr
    Nytt sim-kort 100 kr
    Paus av abonnemang/mnd 50 kr
    Topup 1GB * Nytt pris från 1/6-21 79 kr
    Topup 3GB * Nytt pris från 1/6-21 129 kr
    Topup 5GB * Nytt pris från 1/6-21 179 kr