Info

Information ifrån My Beat!
 
Du ska i dag fått faktura ifrån vårt nya system efter att vi bytt nät till Telia. 
I och med bytet har vi nytt BANK-giro och Postgiro och fakturan kommer ifrån Svea Ekonomi som är vår nya ekonomipartner. 
 
 
Nytt BANKGIRO och POSTGIRO
My Beat har bytt faktureringssystem och har nytt bank och postgironummer.
Nytt Plusgiro: 4168101-6
Nytt Bankgiro: 393-7588
 
 
Viktigt om E-faktura
Med nytt system så betyder det att e-fakturan måste göras om. Vi har den nya e-faktura kopplingen uppe inom kort. 
 
 
Autogiro 
Autogiro kan du sätta upp direkt nu, och det görs genom några knapptryckningar. 
När du har betalat den första fakturan ifrån det nya systemet så kan du registrera dig för autogiro genom att trycka här, och följa instruktionerna.
Detta gör du hos vår partner Svea Ekonomi.
 
 
 
 
Välj Mobilabonnemang!