Verksamhet och Affärside

 

OM MY BEAT 

Sedan My Beat grundades har Bolaget hunnit etablera sig som en nischad uppstickare bland Sveriges mobiloperatörer. Bolaget verkar som en fristående virtuell mobiloperatör som främst riktar sig mot privatpersoner. Detta innebär att Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation (mobiltelefoni och mobil datatrafik) från en annan operatörs nät. Visionen bakom My Beat är att utmana den rådande mobiloperatörsmarknaden där kunden, enligt bolaget begränsas till två val; lågt pris utan service alternativt högt pris med service. My Beat önskar med ett konkurrenskraftigt erbjudande bestående av låga priser och god service, ta en andel av den svenska marknaden. 

Bolagets förmåga att erbjuda högkvalitativa tjänster till ett förmånligt pris grundar sig i att Bolaget etablerat en flexibel organisation med väl automatiserade system. My Beat har hittills etablerat en kärna med nöjda kunder, främst bestående av användare inom åldersgruppen 45 år eller äldre. My Beat söker nu externt kapital för att finansiera en kraftigt ökad synlighet av Bolagets varumärke och tjänster med ambitionen att anskaffa fler kunder och ta värdefulla marknadsandelar. 

 

 

TELEFONI OCH SURF 

My Beat tillhandhåller nättjänster i form av telefoni och data till sina kunder. Med Telenor som nätleverantör kan My Beat leverera ledande nättjänster med upp till 100 Mbit hastighet. Telenors nät täcker cirka 99,9 procent av Sveriges befolkning.

 

 

NÖJDA KUNDER 

Kombinationen av en välfungerande tjänst och My Beats hängivenhet till att ge kunden god service har resulterat i att kunderna gett My Beat 4,6 av 5 i betyg på Trustpilot.com, en viktig faktor för My Beats framgång.

 

 

MOBIL TELEFONI OCH DATA 

Mobilabonnemangen erbjuds i fyra olika storlekar, uppdelade efter mängden data.

 

För samtliga My Beats mobilabonnemang gäller följande: 

Fria samtal, sms och mms 

Ingen startavgift 

Ingen bindningstid 

Ingen faktureringsavgift 

Full tillgång till telefoni och data inom EU 

Personlig kundservice över telefon, epost och Bolagets sociala medier 

Möjlighet att koppla fast nummer till sitt mobilabonnemang 

 

MOBILT BREDBAND 

My Beat erbjuder även mobilt bredband för dem som har behov av mer datatrafik. Det kan till exempel användas för att förse hemmets WiFi med internetåtkomst, som ett alternativ till trådburet bredband eller som ett sätt att få bredband till sommarstugan.

 

 


Styrelse & Ledning

 

 

OLAV KALVE – STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2022 

Olav Kalve, född 1955, har mer än 15 års erfarenhet som chef för IT-bolag som IFS Business Software AS, SAS Institute AS och LogIT Group AS. Olav är också managementkonsult med över 20 års erfarenhet som affärsrådgivare åt stora och komplexa IT- och telekomprojekt hos bland annat Telenor och ICE Telcom. Olav har suttit som ledamot i styret sedan 2019.

 

 

 

TORE KRISTOFFERSEN – STYRELSELEDAMOT sedan 2017

Tore Kristoffersen, född 1963, är med över 20 år i branschen en erfaren entreprenör inom telekom. Tore är grundare och tidigare ägare i det norska telekombolaget Hello som efter stora framgångar köptes upp av Norges tredje största operatör ICE Telcom. Tore har i sammanlagt 15 års tid suttit i styrelse- och ledningsgrupper i telekombolagen Sense, Hello och Netcom. Mellan 2018 och 2022 var Tore styrelseorförande.

 

 

May Kalve – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2022 

 

 

CLAES GUNNAR GUNNARSON – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021 

Claes Gunnar Gunnarson, född 1967, har lång ledarerfarenhet från både Telenor AS och Telia AS där han har varit ansvarig för distribution och företagsmarknaden. Claes har stor kunskap inom marknadsföring och branding i telekombranchen. Claes är idag bland annat ansvarig för portföljen av start-up bolag som Gvalueinvest AS investerar i och aktivt arbetar med, för att få dem att lyckas och växa.

 

 

 

FREDRIK HORN-BERLIN – VD SEDAN 2017 

Fredrik Horn-Berlin, född 1973, har arbetat 12 år som VD för det norska telekombolaget Hello AS. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i en rad olika bolag inom IT och telekomindustrin. Bland annat Atea AS och Hewlett Packard AS.

 

Rapport

DATUM

Årsredovisning

29 juni 2022

Kvartalsrapport Q1 1 mai -31 juli (2022)          
 

 15 sep 2022

Kvartalsrapport Q2 1 aug- 31 okt (2022)        
 

15 dec 2022

Kvartalsrapport Q3 1 nov – 31 jan (2023)
 
15 mars 2023
 
Kvartalsrapport Q4 1 feb -april 30 (2023)
15 juni 2023 

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market

My Beat AB är noterad på Spotlight Stock Market.

 

Information om aktien

Kortnamn: MYBEAT

ISIN: SE0017483159

 

 

 

 

Aktieinformation

Aktieinformation: 

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och handlas under kortnamnet MYBEAT. Aktiekapitalet uppgår till 537.000,222 SEK är fördelat på 8.136.367 aktier, vilket medför ett kvotvärde om 0,066 SEK. Varje enskild aktie berättigar till en röst i bolaget och har lika rätt till bolagets tillgångar och vinster. 

 

Se aktiekurs här!

 

 

 

Rapporter och Presentationer

Kontakta oss

Ägarförteckning

Ägarförteckning My Beat AB 2022.06.01

 

Ägarlista  Antal aktier Andel aktier (%)
Our Beat Ventures AB 3 655 432 32,25%
Polynom Investment AB 1 515 150 13,37%
Aggregate Media Fund X KB 999 996 8,82%
Altitude Capital AS 478 881 4,22%
Almi Invest ÖMS 446 429 3,94%
Nordea Bank ABP Filial i Norge AS 367 932 3,25%
Advisum AS 340 193 3,00%
ENERGETIC AS 250 000 2,21%
Arctic securitus AS 250 000 2,21%
Björn Harald Spilling 193 362 1,71%
Gvalueinvest AS 193 362 1,71%
PECE data mellansverige AB 158 712 1,40%
Almi Invest AB 148 810 1,31%
Almin invest AB 148 810 1,31%
Jacobesen Kari Anette 144 984 1,28%
ACG AS 144 881 1,28%
Bog invest AS 141 805 1,25%
Smith James JR 135 151 1,19%
Mörsell Peter 119 673 1,06%
Smith James SR 104 381 0,92%
Juicelife Holding AS 53 747 0,47%
Summa 9 991 691 88,14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historik

Tidpunkt 

Händelse 

2014 

 

• My Beat AB grundas av Tore Kristoffersen och Fredrik Horn-Berlin. 

• Etablering i Kopparberg. 

 

2015 

 

• Bolaget anställer sin andra medarbetare. 

 

2016 

 

• Påbörjar utvecklingen av egen plattform för hantering av abonnemang. 

• Bolagets kundtjänstecenter tas i drift. 

• Två anställda. 

• Omsättning om cirka 0,1 MSEK för räkenskapsåret 2015/2016. 

 

2017 

 

• Fredrik Horn-Berlin tillträder som VD. 

• Plattformen för abbonemangshanteringen tas i drift. 

• Två anställda. 

• Omsättning om cirka 1,7 MSEK för räkenskapsåret 2016/2017. 

 

2018 

 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 3,4 MSEK för räkenskapsåret 2017/2018. 

 

2019 

 

• Bolagets kundcenter initierar levereras av kundservice och systemhantering till Bo-lagets första operatörskund. 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 4,2 MSEK för räkenskapsåret 2018/2019. 

 

2020 

 

• Bolaget ingår avtal med Telenor som operatör av nättjänster, och startar implementeringen. 

• En andra operatörskund börjar använda Bolagets kundcenter. 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 7,7 MSEK för räkenskapsåret 2019/2020. 

 

2021 

 

• Aggregate Media går in som marknadsföringspartner och delägare (genom kvittningsemission). 

• Migreringen av kunder till Telenors nät slutförs. 

• Bolaget genomförde nyemission om cirka 1,8 MSEK via FundedByMe. 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 8,8 MSEK för räkenskapsåret 2020/2021. 

 

2022 

 

• Aggregate Media ökar sin ägarandel genom ytterligare kvittningsemission. 

• Planerad notering på Spotlight Stock Market. 

 

Välj Mobilabonnemang!