Verksamhet och Affärside

My Beat IPO: Nu Kan du investera i My Beat AB!

Tidsperiod: 6 maj - 17 maj 2022

My Beat AB har blivit godkänd för notering på Spotlight Stock Market.

Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 30 maj 2022. 

6 maj 2022 inleds anmälningsperioden i My Beat AB:s emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Läs mer här!

 

OM MY BEAT 

Sedan My Beat grundades har Bolaget hunnit etablera sig som en nischad uppstickare bland Sveriges mobiloperatörer. Bolaget verkar som en fristående virtuell mobiloperatör som främst riktar sig mot privatpersoner. Detta innebär att Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation (mobiltelefoni och mobil datatrafik) från en annan operatörs nät. Visionen bakom My Beat är att utmana den rådande mobiloperatörsmarknaden där kunden, enligt bolaget begränsas till två val; lågt pris utan service alternativt högt pris med service. My Beat önskar med ett konkurrenskraftigt erbjudande bestående av låga priser och god service, ta en andel av den svenska marknaden. 

Bolagets förmåga att erbjuda högkvalitativa tjänster till ett förmånligt pris grundar sig i att Bolaget etablerat en flexibel organisation med väl automatiserade system. My Beat har hittills etablerat en kärna med nöjda kunder, främst bestående av användare inom åldersgruppen 45 år eller äldre. My Beat söker nu externt kapital för att finansiera en kraftigt ökad synlighet av Bolagets varumärke och tjänster med ambitionen att anskaffa fler kunder och ta värdefulla marknadsandelar. 

 

 

TELEFONI OCH SURF 

My Beat tillhandhåller nättjänster i form av telefoni och data till sina kunder. Med Telenor som nätleverantör kan My Beat leverera ledande nättjänster med upp till 100 Mbit hastighet. Telenors nät täcker cirka 99,9 procent av Sveriges befolkning.

 

 

NÖJDA KUNDER 

Kombinationen av en välfungerande tjänst och My Beats hängivenhet till att ge kunden god service har resulterat i att kunderna gett My Beat 4,6 av 5 i betyg på Trustpilot.com, en viktig faktor för My Beats framgång.

 

 

MOBIL TELEFONI OCH DATA 

Mobilabonnemangen erbjuds i fyra olika storlekar, uppdelade efter mängden data.

 

För samtliga My Beats mobilabonnemang gäller följande: 

Fria samtal, sms och mms 

Ingen startavgift 

Ingen bindningstid 

Ingen faktureringsavgift 

Full tillgång till telefoni och data inom EU 

Personlig kundservice över telefon, epost och Bolagets sociala medier 

Möjlighet att koppla fast nummer till sitt mobilabonnemang 

 

MOBILT BREDBAND 

My Beat erbjuder även mobilt bredband för dem som har behov av mer datatrafik. Det kan till exempel användas för att förse hemmets WiFi med internetåtkomst, som ett alternativ till trådburet bredband eller som ett sätt att få bredband till sommarstugan.

 

 


Styrelse & Ledning

 

 

TORE KRISTOFFERSEN – STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2018 

Tore Kristoffersen, född 1963, är med över 20 år i branschen en erfaren entreprenör inom telekom. Tore är grundare och tidigare ägare i det norska telekombolaget Hello som efter stora framgångar köptes upp av Norges tredje största operatör ICE Telcom. Tore har i sammanlagt 15 års tid suttit i styrelse- och ledningsgrupper i telekombolagen Sense, Hello och Netcom.  

 

 

 

 

OLAV KALVE – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2019 

Olav Kalve, född 1955, har mer än 15 års erfarenhet som chef för IT-bolag som IFS Business Software AS, SAS Institute AS och LogIT Group AS. Olav är också managementkonsult med över 20 års erfarenhet som affärsrådgivare åt stora och komplexa IT- och telekomprojekt hos bland annat Telenor och ICE Telcom. 

 

 

 


ROLV-ERIK SPILLING – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2018 

Rolv-Erik Spilling, född 1967, har erfarenhet från olika befattningar som CMO, CTO, CEO och Executive Vice President i flera bolag inom telekom- media- och internetindustrin däribland Telenor.

 

 

 

 

 

CLAES GUNNAR GUNNARSON – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021 

Claes Gunnar Gunnarson, född 1967, har lång ledarerfarenhet från både Telenor AS och Telia AS där han har varit ansvarig för distribution och företagsmarknaden. Claes har stor kunskap inom marknadsföring och branding i telekombranchen. Claes är idag bland annat ansvarig för portföljen av start-up bolag som Gvalueinvest AS investerar i och aktivt arbetar med, för att få dem att lyckas och växa.

 

 

 

FREDRIK HORN-BERLIN – VD SEDAN 2017 

Fredrik Horn-Berlin, född 1973, har arbetat 12 år som VD för det norska telekombolaget Hello AS. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i en rad olika bolag inom IT och telekomindustrin. Bland annat Atea AS och Hewlett Packard AS.

 

Rapport

DATUM

Kvartalsrapport Q1 1 mai -31 juli (2022)          
 

 15 sep 2022

Kvartalsrapport Q2 1 aug- 31 okt (2022)        
 

15 dec 2022

Kvartalsrapport Q3 1 nov – 31 jan (2023)
 
15 mars 2023
 
Kvartalsrapport Q4 1 feb -april 30 (2023)
15 juni 2023 

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market

My Beat AB har blivit godkänd för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 30 maj 2022.

 

Information om aktien

Kortnamn: MYBEAT

ISIN: SE0017483159

Planerad första dag för handel: 30 maj 2022

 

6 maj 2022 inleds anmälningsperioden i My Beat AB:s ("My Beat" eller "Bolaget") emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market ("Noteringsemissionen"). Anmälningsperioden pågår till och med den 17 maj 2022.

 

För mer information om den aktuella börsnoteringen, se här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporter och Presentationer

Kontakta oss

Ägarförteckning

Ägarförteckning My Beat AB 2022.05.06

Ägarlista före IPO

Antal aktier

Andel aktier (%)

Our Beat Ventures AB

 3 655 432  44,93% 

Aggregate Media Fund X KB

 999 996 12,29% 

Almi Invest ÖMS

 446 429 5,49% 

ENERGETIC AS

 250 000  3,07% 

Advisum AS

  240 193  2,95%

Björn Harald Spilling

 193 362  2,38% 
Gvalueinvest AS  193 362  2,38% 
Altitude Capital AS  178 881  2,20% 
Almi Invest AB  148 810  1,83% 

VETO AS

36 012 0,44%

Horn Berlin Holding AS

12 028 0,15%

Summa

6 354 505 78,10%
 
My Beat AB äger 100 % av My Beat Norge AS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historik

Tidpunkt 

Händelse 

2014 

 

• My Beat AB grundas av Tore Kristoffersen och Fredrik Horn-Berlin. 

• Etablering i Kopparberg. 

 

2015 

 

• Bolaget anställer sin andra medarbetare. 

 

2016 

 

• Påbörjar utvecklingen av egen plattform för hantering av abonnemang. 

• Bolagets kundtjänstecenter tas i drift. 

• Två anställda. 

• Omsättning om cirka 0,1 MSEK för räkenskapsåret 2015/2016. 

 

2017 

 

• Fredrik Horn-Berlin tillträder som VD. 

• Plattformen för abbonemangshanteringen tas i drift. 

• Två anställda. 

• Omsättning om cirka 1,7 MSEK för räkenskapsåret 2016/2017. 

 

2018 

 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 3,4 MSEK för räkenskapsåret 2017/2018. 

 

2019 

 

• Bolagets kundcenter initierar levereras av kundservice och systemhantering till Bo-lagets första operatörskund. 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 4,2 MSEK för räkenskapsåret 2018/2019. 

 

2020 

 

• Bolaget ingår avtal med Telenor som operatör av nättjänster, och startar implementeringen. 

• En andra operatörskund börjar använda Bolagets kundcenter. 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 7,7 MSEK för räkenskapsåret 2019/2020. 

 

2021 

 

• Aggregate Media går in som marknadsföringspartner och delägare (genom kvittningsemission). 

• Migreringen av kunder till Telenors nät slutförs. 

• Bolaget genomförde nyemission om cirka 1,8 MSEK via FundedByMe. 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 8,8 MSEK för räkenskapsåret 2020/2021. 

 

2022 

 

• Aggregate Media ökar sin ägarandel genom ytterligare kvittningsemission. 

• Planerad notering på Spotlight Stock Market. 

 

Välj Mobilabonnemang!