Ägarförteckning

Ägarförteckning My Beat AB 2022.05.06

Ägarlista före IPO

Antal aktier

Andel aktier (%)

Our Beat Ventures AB

 3 655 432  44,93% 

Aggregate Media Fund X KB

 999 996 12,29% 

Almi Invest ÖMS

 446 429 5,49% 

ENERGETIC AS

 250 000  3,07% 

Advisum AS

  240 193  2,95%

Björn Harald Spilling

 193 362  2,38% 
Gvalueinvest AS  193 362  2,38% 
Altitude Capital AS  178 881  2,20% 
Almi Invest AB  148 810  1,83% 

VETO AS

36 012 0,44%

Horn Berlin Holding AS

12 028 0,15%

Summa

6 354 505 78,10%
 
My Beat AB äger 100 % av My Beat Norge AS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj Mobilabonnemang!