Aktieinformation

Aktieinformation: 

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och handlas under kortnamnet MYBEAT. Aktiekapitalet uppgår till 537.000,222 SEK är fördelat på 8.136.367 aktier, vilket medför ett kvotvärde om 0,066 SEK. Varje enskild aktie berättigar till en röst i bolaget och har lika rätt till bolagets tillgångar och vinster. 

 

Se aktiekurs här!

 

 

 

Välj Mobilabonnemang!