Historik

Tidpunkt 

Händelse 

2014 

 

• My Beat AB grundas av Tore Kristoffersen och Fredrik Horn-Berlin. 

• Etablering i Kopparberg. 

 

2015 

 

• Bolaget anställer sin andra medarbetare. 

 

2016 

 

• Påbörjar utvecklingen av egen plattform för hantering av abonnemang. 

• Bolagets kundtjänstecenter tas i drift. 

• Två anställda. 

• Omsättning om cirka 0,1 MSEK för räkenskapsåret 2015/2016. 

 

2017 

 

• Fredrik Horn-Berlin tillträder som VD. 

• Plattformen för abbonemangshanteringen tas i drift. 

• Två anställda. 

• Omsättning om cirka 1,7 MSEK för räkenskapsåret 2016/2017. 

 

2018 

 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 3,4 MSEK för räkenskapsåret 2017/2018. 

 

2019 

 

• Bolagets kundcenter initierar levereras av kundservice och systemhantering till Bo-lagets första operatörskund. 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 4,2 MSEK för räkenskapsåret 2018/2019. 

 

2020 

 

• Bolaget ingår avtal med Telenor som operatör av nättjänster, och startar implementeringen. 

• En andra operatörskund börjar använda Bolagets kundcenter. 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 7,7 MSEK för räkenskapsåret 2019/2020. 

 

2021 

 

• Aggregate Media går in som marknadsföringspartner och delägare (genom kvittningsemission). 

• Migreringen av kunder till Telenors nät slutförs. 

• Bolaget genomförde nyemission om cirka 1,8 MSEK via FundedByMe. 

• Fyra anställda. 

• Omsättning cirka 8,8 MSEK för räkenskapsåret 2020/2021. 

 

2022 

 

• Aggregate Media ökar sin ägarandel genom ytterligare kvittningsemission. 

• Planerad notering på Spotlight Stock Market. 

 

Välj Mobilabonnemang!