Styrelse & Ledning

 

 

OLAV KALVE – STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2022 

Olav Kalve, född 1955, har mer än 15 års erfarenhet som chef för IT-bolag som IFS Business Software AS, SAS Institute AS och LogIT Group AS. Olav är också managementkonsult med över 20 års erfarenhet som affärsrådgivare åt stora och komplexa IT- och telekomprojekt hos bland annat Telenor och ICE Telcom. Olav har suttit som ledamot i styret sedan 2019.

 

 

 

TORE KRISTOFFERSEN – STYRELSELEDAMOT sedan 2017

Tore Kristoffersen, född 1963, är med över 20 år i branschen en erfaren entreprenör inom telekom. Tore är grundare och tidigare ägare i det norska telekombolaget Hello som efter stora framgångar köptes upp av Norges tredje största operatör ICE Telcom. Tore har i sammanlagt 15 års tid suttit i styrelse- och ledningsgrupper i telekombolagen Sense, Hello och Netcom. Mellan 2018 och 2022 var Tore styrelseorförande.

 

 

May Kalve – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2022 

 

 

CLAES GUNNAR GUNNARSON – STYRELSELEDAMOT SEDAN 2021 

Claes Gunnar Gunnarson, född 1967, har lång ledarerfarenhet från både Telenor AS och Telia AS där han har varit ansvarig för distribution och företagsmarknaden. Claes har stor kunskap inom marknadsföring och branding i telekombranchen. Claes är idag bland annat ansvarig för portföljen av start-up bolag som Gvalueinvest AS investerar i och aktivt arbetar med, för att få dem att lyckas och växa.

 

 

 

FREDRIK HORN-BERLIN – VD SEDAN 2017 

Fredrik Horn-Berlin, född 1973, har arbetat 12 år som VD för det norska telekombolaget Hello AS. Han har lång erfarenhet från ledande positioner i en rad olika bolag inom IT och telekomindustrin. Bland annat Atea AS och Hewlett Packard AS.

Välj Mobilabonnemang!