Bloggpost image

2021-01-14

Fråga Juristen - Framtidsfullmakt

Fråga juristen - Vad vet Du om framtidsfullmakt?

Lagen om framtidsfullmakt (SFS 2017:310) utfärdades den 27 april 2017.

1 § En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Detta betyder att framtidsfullmakten avser ett förordnande för vuxen och att du själv kan bestämma vem som ska åta sig ett uppdrag att sköta just dina personliga eller ekonomiska angelägenheter, eller både och. Du själv utser en så kallad god man eller förvaltare genom en framtidsfullmakten.

Med de personliga angelägenheterna menas till exempel att fullmaktstagaren har rätt att ordna ett nytt boende för Dig och de ekonomiska angelägenheterna betyder att fullmaktstagaren kan sköta bankärenden, betalar räkningar men det finns även utrymme att kunna sälja både lös och fast egendom. Lös egendom kan stå för en bostadsrätt och fast egendom för en fastighet.

Hur mycket ska då en fullmakt omfatta, ja Du bestämmer alldeles själv hur stor fullmakten ska vara eller hur begränsad den skall vara. Fullmakten bör vara ordentligt detaljerad så att det inte ska finnas utrymme för olika tolkningar. Det finn två saker Du inte kan tillsätta på förordnande på och det är dels sjukvårds samt dels tandvård.

Utöver förordnandet av fullmaktstagare, kan Du även utse en så kallad granskare. En granskare kontrollerar att fullmaktstagaren gör ett bra arbete, det vill säga inte orsakar förskingringar eller andra obehagliga saker som skulle kunna drabba Dig.

Slutligen, att upprätta en framtidsfullmakt ska göras på samma sätt som Du skriver ett testamente det vill säga Du ska skriva under daterad fullmakt, det ska finnas en vittnes mening och slutligen skall framtidsfullmakten bevittnas av två icke släktrelaterade personer.

Har Du funderingar kring familjerättens regler M. Rosendahls JuristByrå AB är till för Dig som behöver råd och hjälp med dina frågor rörande familjejuridik samt behjälplig att upprätta handlingar rörande familjeförhållanden.

Välkommen att maila Din fråga www.rosendahlsjuristbyra.se eller ta kontakt via telefon, 070 417 60 88. En inledande konsultation är alltid gratis.

Tillbaka