Integritetspolicy

My Beat’s Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

My Beat behandlar dina personuppgifter samt hur du använder våra tjänster. Detta gör vi bland annat för att kunna ta betalt för våra tjänster, kunna ge dig som kund en relevant support samt följa regulatoriska krav.Uppgifterna vi behandlar varierar beroende på vilken tjänst du tecknat och information du lämnar.

Som personuppgiftsansvarig är My Beat AB ansvarig för hur dina uppgifter behandlas.

Har du tecknat en tjänst som innefattar någon av våra partners, kan dina personuppgifter lämnas ut till dessa.

Vilket data behandlar My Beat AB?

Kunduppgifter

När du tecknar ett abonnemang hos My Beat AB sparas de personuppgifter som du lämnar samt typ av avtal och tjänst du tecknat.

Exempel på personuppgifter är:

 • för- och efternamn,
 • personnummer,
 • telefonnummer,
 • e-postadress

Exempel på avtals- och tjänsteuppgifter:

 • datum för avtalets tecknande
 • typ av abonnemang
 • avtalat pris
 • uppgifter genom kreditupplysning

Trafikuppgifter

När du använder My Beat’s tjänster skapas trafikposter som talar om hur du som kund har nyttjat våra elektroniska kommunikationstjänster.

Trafikposterna talar om hur mycket du har ringt, surfat eller skickat meddelanden för. Denna information hanterar My Beat för att kunna ta betalt av dig som kund.

Trafikuppgifter kan också tala om vem som har kommunicerat med vem, vid vilken tidpunkt och platser samt mellan vilka nät som kommunikationen har skett mellan.

Källor till information

Den information vi har om dig som kund samlar vi genom:

 • den information du lämnar vid registrering av abonnemang och/eller tilläggstjänster
 • uppgifter som du lämnar när du kontaktar vår support antingen via telefon eller elektroniskt
 • när du använder våra tjänster (ringer, surfar eller skickar meddelanden).
 • externa källor som t ex adressregister, kreditupplysningar, upplysningsdata från kreditupplysningsföretag eller sociala medier.
 • när du besöker vår hemsida kan information hämtas från din webbläsare genom cookies.

Hur My Beat AB använder dina uppgifter

Vi är måna om din integritet och att följa gällande integritetslagstiftning. När vi använder uppgifterna följer de alltid en legal grund vilket innebär att vi behöver informationen för att:

 • vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund
 • för att My Beat AB ska följa legala och regulatoriska krav

My Beat AB behandlar endast uppgifter som du som kund har givit ditt samtycke till eller det finns en intresseavvägning.

Exempel på när My Beat AB använder dina uppgifter:

Legala och regulatoriska krav

My Beat AB kan exempelvis få förelägganden från domstol för att skydda upphovsrättsskyddat material eller utlämna information vid utredningar av grov brottslighet.

Fullgörande av avtal

För att kunna följa de avtal som har tecknats mellan My Beat AB och dig som kund avseende överföringshastighet, datamängd och annan förbrukning behandlar vi trafikuppgifter för att t.ex. begränsa, blockera eller strypa trafik. Genom detta kan vi skydda båda dig som kund och My Beat AB genom att upptäcka och förhindra att tjänsterna nyttjas på ett sätt som strider mot våra villkor och på så sätt missbrukas för t.ex. bedrägerier.

Berättigat intresse

Vi strävar alltid efter att kunna ge dig som kund den bästa upplevelsen av våra tjänster. För att kunna göra det nyttjar vi oss av uppgifter om ditt användande, information från tidigare kommunikation med vår support och annan kundinformation för att därmed ge dig som kund det bästa stödet. Dina uppgifter kan också användas för att utveckla My beat AB’s tjänster för därigenom anpassa dem till marknaden och säkerställa att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande.

Intresseavvägning

I marknadsföringssyfte och för att höja kundupplevelsen kan vi komma att använda din data. Detta gör vi för att kunna ge dig relevanta erbjudanden och t ex lära oss mer om dig och din upplevelse av att vara kund hos My Beat. Behandling av trafikdata för detta ändamål görs endast vid ditt samtycke. Ett utfärdat samtycke för att behandla personuppgifter kan alltid återkallas av dig som kund.

Vilka får ta del av den data som My Beat AB samlat in?

My Beat kan ibland behöva dela dina personuppgifter med andra personer och företag. Detta görs alltid på ett reglerat sätt för att trygga din integritet.

Exempel på parter som kan få ta del av dina personuppgifter:

 • Anställda på My Beat AB och konsulter anlitade av My Beat AB. Samtliga personer har undertecknat avtal om att behandla dina uppgifter enligt My Beat AB’s krav.
 • Underleverantörer som My Beat AB nyttjar för att leverera våra tjänster och hemsida. De leverantörer vi arbetar med är alla seriösa företag och har avtalat om att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt. My Beat använder sig bland annat av:
  • Billiant AB för att hantera orders och prissättning,
  • Billogram AB för att skicka ut fakturor och hantera betalningar,
  • Kundo AB för deras lösning gällande kundservice,
  • Telenor Sverige AB och andra operatörer.
   • My Beat AB är en Service Provider i Telenors nät vilket innebär att all trafikdata går via dem. När du kommunicerar med någon som är kund i ett annat nät, får även den operatören tillgång till den trafikdata som genereras. Detta är nödvändigt för att du ska kunna använda våra tjänster.
  • Myndigheter kan ibland efterfråga person- och/eller trafikuppgifter. Förfrågningar kan t.ex. komma från Polisen, Domstolar eller Skatteverket. My Beat lämnar endast ut uppgifter för att följa lagen eller domslut.
  • Tjänsteleverantörer där tjänsteleverantörens produkt är en del av My Beat’s paketering. Ett exempel på det är när ett abonnemang tecknats med tjänsten Kreditbevakning.

Dina rättigheter

Registerutdrag

Du som kund äger rätten till dina uppgifter. Om du önskar få ett utdrag över vilka uppgifter vi har sparade om dig kan du be om att få ett registerutdrag. För att vi ska kunna skicka informationen till dig behöver du precisera vilken information du eftersöker. Vi behandlar din förfrågan snarast och inte senare än en månad ska du ha fått svaret från oss. Om något är oklart gällande din förfrågan kommer vi kontakta dig för ett förtydligande. För att få ett registerutdrag begär vi att du identifierar dig på ett säkert sätt, därefter skickas materialet till din folkbokföringsadress.

Rättning

Skulle någon eller några av de uppgifter vi har sparade visa sig vara felaktiga har du rätt att begära rättning av dessa.

Radering

I vissa fall har du rätt till att få din data raderad, kontakta i så fall oss så behandlar vi ditt ärende skyndsamt.

Begränsning

Du kan även begära att begränsa behandlingen av ditt data så det endast används för specifika syften.

Export av data

I det fall du önskar överföra det data My Beat behandlar om dig till en annan part, har du rätt att begära ut det elektroniskt. Du har då rätten att överföra datat till en annan part som då är personuppgiftsansvarig. Rätten till export av data omfattar ej data som finns sparat i pappersformat.

Återkalla tidigare givet samtycke

Givande av eller tillbakatagande av samtycken får endast göras av myndiga personer. Notera dock att behandling av data även görs med syftet att du ska kunna nyttja våra tjänster, denna behandling fortsätter även efter ett tillbakatagande av samtycke till dess tjänsten är uppsagd.

Kontaktuppgifter

Om du vill begära ut registerutdrag, har frågor om de uppgifter vi har sparade eller vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

My Beat AB

Järnvägsgatan 36
131 54 Nacka

E-post: support@mybeat.se